Home / For Sale / Appliances

Report Abuse | Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A139703

máy lọc nước Kangen (VietNam, Belgium, Other Countries)

Nước Kangen » được cung cấp trong khoảng máy lọc nước điện giải Kangen JRII Enagic Nhật Bản, tác dụng của nước Kangen đối với thân thể chúng ta là rất tuyệt vời. Trải qua giai đoạn lọc nghiêm ngặt của máy lọc nước điện giải Kangen JRII Enagic Nhật Bản nguồn nước đã được lọc sạch hoàn toàn những kim loại nặng, cặn bẩn, các dòng vi khuẩn…. Giúp cải thiện sức khỏe người dùngIt is ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
13 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox